Karl Pfeifer

Karl Pfeifer

Karl Pfeifer var chefsjurist vid Arbetsgivarverket mellan åren 1998 och 2018 då han gick i pension. Han har bl.a. en bakgrund som arbetsrättsjurist och senare även biträdande chefsjurist vid dåvarande Landstingsförbundet och har även verkat som förbundsjurist. Karl Pfeifer har varit huvudsekreterare i den statliga utredning om mer flexibla regler för arbetstid och semester som lade fram betänkandet Årsarbetstid.

Böcker av Karl Pfeifer


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén