Kenneth Nordlander

Kenneth Nordlander

Kenneth Nordlander är född 1962. Jur.kand. 1987. Hovrättsassessor 1993. Han har varit föredragande i Marknadsdomstolen (1991-1992) och sekreterare i Produktsäkerhetsutredningen (1993-1994). Han har tjänstgjort som rättssakkunnig i Civil- och Inrikesdepartementen (1995-1996) samt i Justitiedepartementet (1997-1999 och 2001-2006). Under 1999-2001 var han rättsråd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Åren 2006-2007 var han rättschef vid Insättningsgarantinämnden. Numera är han hovrättsråd i Svea hovrätt.

Böcker av Kenneth Nordlander


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén