Kristina Svahn Starrsjö

Kristina Svahn Starrsjö

Kristina Svahn Starrsjö är född 1961. Jur. kand. 1985. Assessor i Svea hovrätt 1995. Hon var tidigare departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten samt generaldirektör för Datainspektionen. Numera är hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Böcker av Kristina Svahn Starrsjö


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén