Lars Dahllöf

Lars Dahllöf

Lars Dahllöf är f.d. justitieråd i Högsta domstolen och Lagrådet. Dessförinnan var han expeditionschef i Justitiedepartementet samt tidigare expeditions- och rättschef i Miljödepartementet. Han har även deltagit i olika befattningar i styrelser och en rad kommittéer och utredningar rörande bl.a. rättsväsendets utveckling, miljöfrågor, IT och integritetsskydd samt säkerhets- och organisationsfrågor.

Böcker av Lars Dahllöf


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén