Lars Gorton

Lars Gorton

Lars Gorton är född 1939. Jur.kand. 1965. Jur.dr 1971. Han har varit professor i civilrätt vid Lunds universitet (1979-1980) och hade dessförinnan olika akademiska befattningar vid Göteborgs och Stockholms universitet, företagsjurist vid Salénrederierna AB, Saléninvest AB och Salénia AB. Har varit adj. professor i internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm samt tf. professor i handelsrätt vid Lunds universitet sedan 1992. Numera är han professor i bankrätt vid Lunds universitet.

Böcker av Lars Gorton


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén