Lars Grönwall

Lars Grönwall

Lars Grönwall, jur.kand, har tidigare varit departementsråd i Socialdepartementet, chef för Försäkringsrätten för Mellansverige och lagman vid Nacka tingsrätt. Efter sin pensionering arbetar han numera med utredningsuppdrag och propositionsarbete för Socialdepartementet i frågor om socialtjänst, socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt handikappomsorg. Han har medverkat i flera böcker på social- och arbetsrättens område.

Böcker av Lars Grönwall


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén