Lars Lunning

Lars Lunning

Lars Lunning, juris hedersdoktor vid Stockholms universitet, är f.d. lagman i Svea och Göta hovrätter. Därutöver har han många års erfarenhet av det arbetsrättsliga lagstiftningsarbetet i Regeringsrätten och av rättstillämpningen i Arbetsdomstolen. Hans expertkunskaper har resulterat i flera ledande arbetsrättsliga lagkommentarer.

Böcker av Lars Lunning


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand