Leena Mildenberger

Leena Mildenberger

Leena Mildenberger, född 1975, arbetade 2007 - 2018 vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning och är nu jurist vid Polismyndighetens rättsavdelning. Hon arbetar bl.a. med dataskyddsfrågor och har vid Finansdepartementet bl.a. ansvarat för författningsarbete med anledning av EU:s dataskyddsreform. Hon har också tjänstgjort vid förvaltningsdomstol och i Statsrådsberedningen. Leena har kommenterat skattebrottsdatalagen (2017:452) i Karnov.

Böcker av Leena Mildenberger


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén