Lena Wängnerud

Lena Wängnerud

Lena Wängnerud är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om representativ demokrati med fokus på frågor om kvinnorepresentation och jämställdhet. Hennes undervisning är i huvudsak inriktad på metod och handledning och håller även föreläsningar om genus, makt och politik.

Böcker av Lena Wängnerud


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén