Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Lennart Svensäter

Lennart Svensäter

Lennart Svensäter, född 1953, är hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Tidigare var han rådman och chefsrådman vid Malmö tingsrätt samt lagman vid Helsingborgs tingsrätt. 1991 blev han jur. dr. och docent på avhandlingen Anställning och upphovsrätt. Han medverkade under många år som lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, bl.a. som adjungerad professor i civilrätt. Han har skrivit artiklar i olika juridiska ämnen och har också haft ett flertal regeringsuppdrag, bl.a. som särskild utredare angående ny lagstiftning på processrättens, immaterialrättens och bolagsrättens område, som medlare i avtalskonflikter och som representant för Sverige i olika internationella sammanhang. Bland andra uppdrag utanför domstolsväsendet kan nämnas att han är en av de två permanenta ordförandena i Svenskt Näringslivs och PTKs skiljenämnd i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare