Linda Schenholm

Linda Schenholm

Linda Schenholm arbetar som advokat och konkursförvaltare på Advokatfirman Carler. Linda undervisar i sak- och krediträtt vid Linköpings Universitet och håller återkommande kurser inom obeståndsrätt. Tidigare var Linda verksam som bl. a. advokat på Advokatfirman Nordia, konkursförvaltare och jurist på Ackordscentralen samt kronofogde vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Böcker av Linda Schenholm


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén