Linnea Ljung

Linnea Ljung

Linnea Ljung, advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå. Linnea har mer än tio års erfarenhet av frågor som rör förorenade områden, och har som juridiskt biträde hanterat föroreningsfrågor vid tvister och vid så kallad Miljö Due Diligence i samband med försäljning och köp av både verksamheter och fastigheter. Hon har även erfarenhet av föroreningsfrågor i samband med exploatering av markområden som omställs från industriell användning samt exploatering av f.d. avfallsutfyllnader och förorenade sediment. I det praktiska arbetet har hon återkommande arbetat som huvudmannens ombud gentemot både myndigheter och miljökonsulter.

Böcker av Linnea Ljung


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén