Lotti Ryberg-Welander

Lotti Ryberg-Welander

Lotti Ryberg-Welander arbetar för närvarande som universitetslektor på Socialhögskolan på Lunds universitet. Hon är jur lic, och skrev sin avhandling, en komparativ studie av arbetstidsreglering i EU och fyra av EU:s medlemsstater, i rättssociologi. Hon forskar och undervisar främst i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, både svensk och EU-rättslig. Hon undervisar också i migrationsrätt, förvaltningsrätt och socialpolitik.

Böcker av Lotti Ryberg-Welander


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén