Lukas Granlund

Lukas Granlund

Lukas ingår i kontorets kompetensgrupper för EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt Life Science och är specialiserad inom offentlig upphandling. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Lukas arbetar löpande med rådgivning och tvistlösning inom dessa områden.

Böcker av Lukas Granlund


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén