Lupita Svensson

Lupita Svensson

Lupita Svensson är fil. dr och arbetar som lektor i socialt arbete med inriktning juridik vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon har undervisat i juridik på socionomutbildningar och uppdragsutbildningar för personal inom socialtjänsten sedan tidigt 2000-tal på flera av landets högskolor och universitet. Hon har även varit yrkesverksam som kurator inom den slutna vuxenpsykiatrin och arbetat som socialsekreterare inom den kommunala socialtjänsten. Lupita Svenssons forskning har fokuserat på icke-jurister som rättstillämpare, juridik och socialt arbete och socialt arbete och digitalisering.

Böcker av Lupita Svensson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén