Madeleine Leijonhufvud

Madeleine Leijonhufvud

Madeleine Leijonhufvud var professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. Hennes forskning och rättsvetenskapliga arbeten har främst rört ekonomisk brottslighet, som borgenärs-, förfalsknings-, insider- och korruptionsbrott men även sexual- och våldsbrott. Hon skrev läroböcker och medverkade i lagstiftningsarbete och var en flitig debattör i rättspolitiska frågor.

Böcker av Madeleine Leijonhufvud


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén