Magnus Hermansson

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson är departementsråd i Justitiedepartementet och arbetar med den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Han har en bakgrund som hovrättsassessor och arbetade 2006–2008 som föredragande hos Justitiekanslern. Han är även medförfattare till Expropriationslagen – En kommentar, 3 uppl., samt Tomträtt – Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m., 2 uppl. Han har även författat ett flertal artiklar inom bl.a. fastighetsrättens och skadeståndsrättens område.

Böcker av Magnus Hermansson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén