Magnus Ulväng

Magnus Ulväng

Magnus Ulväng är född 1970. Jur.kand. 1997 vid Uppsala universitet. Tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt 1998-2000. Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2000 samt tingsfiskal 2001 vid Stockholms tingsrätt. Jur.dr i straffrätt 2005, docent i straffrätt 2006, bådadera vid Uppsala universitet. Numera är han professor i straffrätt vid Uppsala universitet.

Böcker av Magnus Ulväng


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén