Malin Lundberg

Malin Lundberg

Malin Lundberg, född 1975, är verksjurist vid Tullverket och har arbetat med dataskyddsfrågor sedan år 2010. I sin roll som verksjurist på Tullverket har hon bl.a. varit expert i flera statliga utredningar på dataskyddsområdet och ansvarig för reformförslag av myndighetens dataskyddsreglering i dess brottsbekämpande verksamhet. Hon har även varit utredningssekreterare i den statliga utredning som hade i uppdrag att genomföra 2016 års dataskyddsdirektiv. Utredningen lämnade bl.a. förslag till en ny brottsdatalag och kompletterande lagstiftning för brottsbekämpande verksamhet, bl.a. för Tullverket (se SOU 2017:29 och SOU 2017:74). Mot den bakgrunden har Malin åtagit sig att i Karnov kommentera den tidigare tullbrottsdatalagen (2017:447) och nuvarande lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Böcker av Malin Lundberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén