Mari Heidenborg

Mari Heidenborg

Mari Heidenborg är justitieråd i Högsta domstolen. Hon har också varit chefsrådman samt hovrättslagman i Svea hovrätt och lagman i Solna tingsrätt. Mari Heidenborg har även deltagit i centrala utredningar på straffrättens område, bland annat som expert i Påföljdsutredningen och som ordförande i 2014 års Sexualbrottskommitté. Hon har också undervisat i straffrätt inom Domstolsakademin.

Böcker av Mari Heidenborg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén