Maria Ceder

Maria Ceder

Maria Ceder är rådman i Göteborgs tingsrätt. Hon arbetar för närvarande som verksamhetsutvecklare på Domstolsverket med frågor som berör digitalisering av informationsutbyten i brottmål. Hon har tidigare varit utredningssekreterare i Vägtrafikregisterutredningen som år 2010 lämnade förslag till en ny reglering av vägtrafikregistret. Dessförinnan har hon arbetat som bolagsjurist inom transportbranschen och som åklagare. Maria är medförfattare till Trafikkommentarer.

Böcker av Maria Ceder


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén