Martin Borgeke

Martin Borgeke

Martin Borgeke, har varit justitieråd i Högsta domstolen och var tidigare lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han har deltagit i flera centrala statliga utredningar på straffrättens område. Utöver detta har han publicerat uppsatser i olika straffrättsliga ämnen och lett seminarier i straffrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Böcker av Martin Borgeke


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén