Martin Ratcovich

Martin Ratcovich

Martin Ratcovich är doktorand i folkrätt på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, där han både undervisar och forskar om frågor med anknytning till internationella överenskommelser. Han har praktisk erfarenhet av internationella förhandlingar och har tidigare arbete med frågor om internationella överenskommelser i bland annat Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet) och Kustbevakningen (rättsenheten).

Böcker av Martin Ratcovich


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén