Mats Holmqvist

Mats Holmqvist

Mats Holmqvist är född 1977. Han blev hovrättsassessor 2009 och har sedan år 2010 arbetat vid Justitiedepartementets enhet för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt där han är kansliråd. Mats arbetar huvudsakligen med lagstiftningsärenden avseende allmän förmögenhetsrätt, med visst fokus på ersättningsrätt. Han har vidare som sakkunnig deltagit i ett flertal utredningar på försäkringsrättens område. Han kommenterar trafikskadelagen, trafikförsäkringsförordningen och förordningen om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen.  

Böcker av Mats Holmqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare inom produktutveckling


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén