Mats Holmqvist

Mats Holmqvist

Mats Holmqvist blev hovrättsassessor 2009 och är numera ämnesråd på enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Han arbetar huvudsakligen med förmögenhetsrättsrättsliga frågor. Han har bl.a. varit med och utarbetat lagstiftning på försäkringsrättens och skadeståndsrättens område. Mats Holmqvist har varit expert och sakkunnig i flera statliga utredningar.

Böcker av Mats Holmqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén