Mats Persson

Mats Persson

Mats Persson är jur.kand. och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet. Mats är huvudförfattare/huvudredaktör till boken \"Svensk juridik\" och har skrivit kapitlen om Vad är juridik?, Personrätt, Allmän förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Köprätt, Fastighetsrätt, Ersättningsrätt, Fordringsrätt, Sakrätt, Exekutionsrätt, Äktenskap, Sambor, Föräldrar och barn samt Successionsrätt. Utöver dessa kapitel har han även skrivit introduktionsavsnitten till bokens olika avdelningar.

Böcker av Mats Persson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén