Mats Rosén

Mats Rosén

Mats Rosén är jur.kand och ombudsman vid Sveriges Ingenjörer. Dessförinnan var han advokatfiskal vid Fastighetsmäklarnämnden. Hans specialkunskaper om god fastighetsmäklarsed grundar sig på den praxis som har utarbetats vid nämnden. Han har även varit gästföreläsare vid Malmö högskola och Högskolan i Gävle.

Böcker av Mats Rosén


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén