Mats Sjösten

Mats Sjösten

Mats Sjösten, jur. lic., är lagman vid Varbergs tingsrätt. Han har varit föredragande i riksdagens justitieutskott samt sekreterare och expert i ett flertal statliga utredningar: sekreterare i bl.a. Vårdnadstvistutredning samt expert i bl.a. 2002 års Vårdnadskommitté och Barnrättighetsutredningen. Mats Sjösten, som har varit ämnesansvarig för familjerätt vid Domstolsakademin, medverkar i stor omfattning i utbildning för såväl domare som advokater. Han har mycket stor och gedigen kunskap inom såväl teoretisk som praktisk familjerätt; i sitt arbete som domare sysslar han i betydande omfattning med familjerättsliga frågor.

Böcker av Mats Sjösten


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén