Mats Walberg

Mats Walberg

Mats Walberg är född 1958. Jur.kand. 1985. Hovrättsassessor 1991. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd i Finansdepartementet, Finansmarknadsavdelningen. Han har även varit ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Numera är han hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Han ingår i styrelsen för Finansinspektionen.

Böcker av Mats Walberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén