Mauritz Bäärnhielm

Mauritz Bäärnhielm

Mauritz Bäärnhielm var hovrättsråd och framstående svensk fastighetsrättsjurist. Vid tillkomsten av den nya Jordabalken 1971 var han sekreterare i lagutskottet. Han har engagerat sig i fastighetsrättens historia och medverkat med uppsatser i juridiska tidskrifter och vetenskapliga symposier. Vidare var han en av landets främsta specialister inom samisk fastighetsrätt samt hedersdoktor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Böcker av Mauritz Bäärnhielm


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén