Mikael Jeppsson

Mikael Jeppsson

Mikael Jeppsson är född 1966. Jur.kand. 1995. Anställd i Tullverket sedan 1996. Svensk delegat i EU:s Tullkodexkommitté 2006-2012. Arbetade med tullagstiftningen i Finansdepartementet 2013-2014. Expert i utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen 2014. Verksjurist på Tullverkets rättsavdelning sedan 2015. Allmänt ombud hos Tullverket sedan 2016.

Böcker av Mikael Jeppsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén