Mirjam Gordan

Mirjam Gordan

Mirjam Gordan, född 1987, är jurist och tidigare genomgått notarietjänstgöringen vid Stockholms tingsrätt och arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrån Mannheimer Swartling. Nu arbetar hon som tingsfiskal vid Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt. Sedan hösten 2016 genomgår hon domarutbildningen och har inom ramen för den en anställning som fiskal med särskild inriktning på patent- och marknadsrätt, vilket innebär att hon tjänstgör större delen av domarutbildningen vid de nyinrättade Patent- och marknadsdomstolarna. Domstolarna, som utgör en del av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt, handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Böcker av Mirjam Gordan


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén