Monika Sörbom

Monika Sörbom

Monika Sörbom är hovrättslagman i Svea hovrätt. Dessförinnan var hon verksam inom Justitiedepartementet som departementsråd och chef för Enheten för processrätt och domstolsfrågor. Där arbetade hon huvudsakligen med processrättslig lagstiftning och var bl.a. med och utarbetade processrättsreformen En modernare rättegång, EMR. Hon deltar f.n. som expert i Straffprocessutredningen.

Böcker av Monika Sörbom


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén