Niclas Widjeskog

Niclas Widjeskog

Niclas Widjeskog är ansvarig för Linklaters nordiska verksamhet inom tvistelösning och har stor erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden liksom regulatoriska frågor. Han har en mastersexamen i tvistelösning från Harvard Law School och har under sin tid på Linklaters även arbetat på Linklaters kontor i London och New York.

Böcker av Niclas Widjeskog


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén