Nils Larsson

Nils Larsson

Nils Larsson är advokat, specialist fastighet, vid Advokatfirman Wijk & Nordström. Hans verksamhet är helt inriktad på fastighetsrätt, särskilt nyttjanderätt till fast egendom, såsom arrende och hyra. Han är även en van föreläsare inom fastighetsrätt, främst arrende, hyra och servitut samt äganderätt. Inom sitt område har han bidragit till aktuell juridisk litteratur, inte minst kurslitteratur.

Böcker av Nils Larsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén