Ola Jingryd

Ola Jingryd

Ola Jingryd, född 1976, är universitetslektor vid Malmö universitet där han forskar och undervisar i juridik och fastighetsvetenskap vid Institutionen för urbana studier. Jur. kand. 2001 (Lunds universitet), jur. dr. 2013 (KTH). Ola var tidigare specialiserad inom immaterialrätt, och var utbildningsansvarig för påbyggnadsutbildningen Intellectual Property 40 p vid dåvarande Malmö högskola 2002-05, men växlade gradvis över till fastighetsrätt. Hans fokus ligger numera främst på mäklar- och bostadsrelaterade frågor. Ordinarie ledamot av Fastighetsmäklarinspektionens (tidigare Fastighetsmäklarnämndens) disciplinnämnd 2007-17. Ola kommenterar Fastighetsmäklarlagen (2011:666) och Fastighetsmäklarförordningen (2011:668) i Karnov och har gett ut böckerna Fastighetsförmedling (2009, senast 5:e uppl. 2018), Ola Jingryd & Lotta Segergren samt Fastighetsförmedling: Övningsbok (2013, senast 3:e uppl. 2019), Ola Jingyd & Anders Kjellström.

Böcker av Ola Jingryd


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén