Ola Svanberg

Ola Svanberg

Ola Svanberg är advokat och arbetar vid Advokatfirman Westermark Anjous aktiemarknadsavdelning. Hans specialistområden omfattar kapitalanskaffningar, uppköpserbjudanden och inlösenprocesser, incitamentsprogram, bolagsstyrningsfrågor samt marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor. Ola är författare av lagkommentarer och juridisk litteratur inom aktiemarknadens område av och anlitas som expertföreläsare av noterade företag, advokater och revisorer.

Böcker av Ola Svanberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén