Olof Hallberg

Olof Hallberg

Olof Hallberg, verksam som advokat sedan 2002 och f.n. delägare vid Cirio Advokatbyrå AB. Dessförinnan domarutbildad och statligt anställd, först vid Försvarets materielverk och därefter vid tidigare Affärsverket SJ. Han har arbetat med upphandlingsjuridik i mer än 30 år och anlitas fortlöpande av såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i allehanda upphandlingsjuridiska spörsmål. Olof är en av flera författare till lagkommentarerna inom upphandlingsområdet.

Böcker av Olof Hallberg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén