Oscar Wackling

Oscar Wackling

Oscar Wackling är specialiserad inom entreprenadrätt och anlitas som föreläsare. Han är främst verksam inom transaktioner, särskilt med anknytning till fastigheter och exploatering. Han började på Foyen 2009 och arbetar på Göteborgskontoret.

Böcker av Oscar Wackling


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén