Patrik Södergren

Patrik Södergren

Patrik Södergren är född 1965. Jur. kand. 1997. Disputerade 2009, huvudsakligen i civil- och förvaltningsprocessrätt. Mångårig erfarenhet av undervisning i juridik, främst processrätt och EU-rätt. Flerårig erfarenhet som ledamot i hovrätt samt som rådman vid mark- och miljödomstol. Sedan 2014 rådman vid Förvaltningsrätten i Umeå. Medförfattare till Lexino-kommentaren till förvaltningsprocesslagen.

Böcker av Patrik Södergren


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén