Peder Liljeqvist

Peder Liljeqvist

Peder Liljeqvist är kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Han var sekreterare i Utredningen om socialförsäkringens personkrets, som föregick SamSol. Han har före nuvarande tjänst bl.a. varit chefsrådman respektive kammarättslagman på socialförsäkringsavdelningar vid Förvaltningsrätten i Malmö respektive Kammarrätten i Jönköping.

Böcker av Peder Liljeqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén