Per Jonas Nordell

Per Jonas Nordell

Per Jonas Nordell är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Han har inriktat sin forskning på förmögenhetsrätt och immaterialrätt, främst marknadsrätt, konsumentsrätt och medierätt. På dessa områden har han skrivit ett antal publikationer.

Böcker av Per Jonas Nordell


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén