Per Karlsson

Per Karlsson

Per Karlsson har i många år varit chefsjurist på Konkurrensverket. Han har även varit verksam som advokat vid Advokatfirman Vinge i Stockholm och innan dess som rättssakkunnig i Näringsdepartementet med inriktning på konkurrens- och EU-rättsliga frågor. Han har varit utredningssekreterare i en, och expert i ett tiotal statliga utredningar på området under de senaste 20 åren.

Böcker av Per Karlsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén