Per Lindblom

Per Lindblom

Per Lindblom är född 1972. Jur.kand. 1998. Assessor i Svea hovrätt 2005. Han har varit föredragande hos JO, sekreterare i Arbetsdomstolen, ämnessakkunnig i Finansdepartementet och Justitiedepartementet samt sekreterare i Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Numera är han rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet. Sekreterare i Nämnden för styrelserepresentationsfrågor.

Böcker av Per Lindblom


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén