Pernilla Leviner

Pernilla Leviner

Pernilla Leviner är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, där hon undervisar i bl.a. förvaltningsrätt, statsrätt och familjerätt. Hennes forskning har handlat om socialtjänstens ansvar att skydda barn, domstolars roll och funktion i LVU-ärenden, det svenska agaförbundet, barns rätt i hälso- och sjukvården, minderåriga EU-medborgares rättigheter, barns rätt till delaktighet, m.m. Sedan 2014 är Pernilla biträdande föreståndare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.

Böcker av Pernilla Leviner


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén