Peter Berg

Peter Berg

Peter Berg är redovisningsexpert och arbetar främst som skribent och föreläsare. Med bakgrund från ledningen i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har han mångårig erfarenhet av processerna med lagstiftning och normgivning inom områdena redovisning, beskattning, bolagsrätt och avtalsrätt, inkluderande samspelet mellan svensk normgivning, EU-rätt och globala regelverk. Samtidigt har han över 40 års praktisk erfarenhet av att tillämpa regelverken för små och medelstora företag, från redovisningsbyråer sedan 1976 och genom RedovisningsHuset i Södertälje AB som han grundade 1984.

Böcker av Peter Berg


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén