Peter Seipel

Peter Seipel

Peter Seipel är jur.dr och professor emeritus i rättsinformatik vid Stockholms universitet. 1968 grundade han, tillsammans med professor Jan Hellner, Arbetsgruppen för ADB och juridik (numera Institutet för rättsinformatik) och har lett verksamheten där under många år. Hans expertkunskaper har tagits i bruk, såväl i Sverige som internationellt. Bland annat har han varit ordförande i Stiftelsen för rättsinformation och i IT-kommissionens rättsobservatorium och har även haft uppdrag åt bl.a. Europarådet, OECD och EU. Hans doktorsavhandling \"Computing Law\" 1977 etablerade ämnet rättsinformatik i Sverige.

Böcker av Peter Seipel


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén