Peter Skoglund

Peter Skoglund

Peter Skoglund är ämnesansvarig i juridik vid Linnéuniversitetet, där han undervisar bl.a. vid polis- och rektorsutbildningen. Han är även särskild ledamot av förvaltningsrätten i Växjö i mål om laglighetsprövning. Tidigare arbetade han med rättsliga frågor som enhetschef på Boverket samt som adjungerad ledamot av kammarrätten i Jönköping.

Böcker av Peter Skoglund


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén