Petter Asp

Petter Asp

Petter Asp är född 1970. Jur. kand. 1995. Jur. dr 1998. Lektor och (1999-) docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 1998-2000 och 2001-2003. Ämnessakkunnig i Justitiedepartementets straffrättsenhet 2000-2001. Tidigare professor vid Uppsala universitet (2003-2009) och Stockholmsuniversitet (2009-2017). Petter är nu justitieråd i Högsta domstolen och innehavare av Ragnar och Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap (2011-2014). Har deltagit som särskild utredare, sakkunnig och expert i en rad statliga utredningar.

Böcker av Petter Asp


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén