Pia Attoff

Pia Attoff

Pia Attoff är advokat och partner på Advokatfirman Attoff Law AB som är en specialistbyrå inom arbetsrätt. Pia Attoff har flerårig erfarenhet som arbetsrättsexpert. Hon företräder internationella och inhemska bolag och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden. Pia Attoff har lång erfarenhet av att agera ombud vid individuella och fackliga förhandlingar såväl som vid domstols- och skiljeförfaranden. Pia Attoff håller även löpande föreläsningar och ingår i expertpanelen i tidningen Lag & Avtal.    

Böcker av Pia Attoff


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén