Ragnar Palmkvist

Ragnar Palmkvist

Ragnar Palmkvist är hovrättslagman i Svea hovrätt. Han har tidigare varit chefsrådman i Stockholms tingsrätt och i Solna tingsrätt. Dessförinnan var han kanslichef i Domarnämnden. Tidigare var han kanslichef och hovrättsråd i Svea hovrätt och före det under många år chefsjurist vid Sveriges Advokatsamfund där han bl.a. bevakade straff- och processrättsliga frågor. Ragnar Palmkvist arbetade vid Justitiedepartementets enhet för processrätt och domstolsfrågor under åren 1997–2000.

Böcker av Ragnar Palmkvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén